مرکز سفارشات تلفنی

خرید گوشت آماده طبخ

برند
نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمتی
تا
1,000,000
تومان
از
0
تومان
جوجه کباب زعفرانی
جوجه کباب زعفرانی
قیمت هر كيلوگرم
230,000
تومان
بال مرغ مکزیکی
بال مرغ مکزیکی
قیمت هر كيلوگرم
176,000
تومان
بال کبابی با طعم سبزیجات مرغ
بال کبابی با طعم سبزیجات مرغ
قیمت هر كيلوگرم
176,000
تومان
پاچین زعفرانی
پاچین زعفرانی
قیمت هر كيلوگرم
176,000
تومان
بال مرغ کبابی
بال مرغ کبابی
قیمت هر كيلوگرم
176,000
تومان