مرکز سفارشات تلفنی
فروشگاه آنلاین پروتئینی بیست۱۵
/
گوساله
/
چرخ کرده گوساله
/

خرید گوشت چرخ کرده ران و دست گاوی، چرخ کرده گاوی

برند
نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمتی
تا
1,000,000
تومان
از
0
تومان
چرخ کرده ران و دست گوساله
چرخ کرده ران و دست گوساله
قیمت هر كيلوگرم
540,000
تومان
چرخ کرده گاوی
چرخ کرده گاوی
قیمت هر كيلوگرم
440,000
تومان