مرکز سفارشات تلفنی

خرید گوشت راسته شیشلیکی

برند
نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمتی
تا
1,000,000
تومان
از
0
تومان
راسته مغزی گوسفندی
راسته مغزی گوسفندی
قیمت هر كيلوگرم
880,000
تومان
راسته شیشلیکی آماده گوسفندی
راسته شیشلیکی آماده گوسفندی
قیمت هر كيلوگرم
580,000
تومان
راسته شیشلیکی گوسفندی
راسته شیشلیکی گوسفندی
قیمت هر كيلوگرم
485,000
تومان