مرکز سفارشات تلفنی

خرید گوشت دریایی

برند
نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمتی
تا
1,000,000
تومان
از
0
تومان
قزل آلاسالمون
قزل آلاسالمون
قیمت هر كيلوگرم
205,000
تومان
 ماهی ازون برون
ماهی ازون برون
قیمت هر كيلوگرم
0
تومان
شوریده ماهی
شوریده ماهی
قیمت هر كيلوگرم
0
تومان
ماهی سفید
ماهی سفید
قیمت هر كيلوگرم
0
تومان
شیر ماهی
شیر ماهی
قیمت هر كيلوگرم
700,000
تومان
میگو
میگو
قیمت هر كيلوگرم
1,200,000
تومان