فستیوال گردش و غذا

 • %50

  برای همه خریدها

  زمان مانده 3 ساعت
  مشاهده جزئیات
  3 نظرات

  کل مبلغ فاکتور،شامل هدیه این پیشنهاد میباشدساعت کاری: از ساعت 13 الی 1 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندو طبقه سالن زیبا همراه با طراحی جدید با ظرفیت 100 نفرارسال رایگان در پاره ای از اوقات و با هماهنگی با مجموعه امکان پذیر استپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس مناسبتر،غذا را حضوری دریافت کنیدمجالس به تعداد محدود و با هماهنگی قبلی...

 • %50

  برای همه خریدها

  زمان مانده 3 ساعت
  مشاهده جزئیات

  کل مبلغ فاکتور،شامل هدیه این پیشنهاد میباشدساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 16 و 20 الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندارای سالنی با طراحی سنتی با ظرفیت 100 نفرهمراه با پخش موسیقی سنتیآبنما های زیبا و چشم نواز همراه با موسیقی طبیعیسرو کلیه غذاها با برنج ایرانیهمراه با میز سلامت رایگانارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس...

 • %50

  برای همه خریدها

  زمان مانده 9 روز
  مشاهده جزئیات
  5 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 10 صبح الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندارای سالنی شیک و دنج با ظرفیت 80 نفرهمراه با تشریفات VIPارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %45

  برای همه خریدها

  زمان مانده 9 روز
  مشاهده جزئیات
  2 نظرات

  ساعت کاری:10 صبح الی 22/30 به صورت یکسرهپارکینگ دارددارای بازی های متنوع در شهر بازی سالنی آرام برای بولینگ

 • %45

  برای همه خریدها

  زمان مانده 9 روز
  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  منو کافی شاپ تماما شامل هدیه میباشد.ساعت کاری:10 صبح 24 شبارزش افزوده و سرویس سالن نداردبه همراه WIFI رایگانو با ظرفیت 24 نفرمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %45

  برای همه خریدها

  زمان مانده 9 روز
  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  منو تماماً شامل هدیه میباشدساعت کاری: از ساعت 10 صبح الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان داردپارکینگ داردیک سالن زیبا همرا با طراحی جالبدارای منو انواع نوشیدنی های گرم و سردبه همراه آبمیوهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  4 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 1 بامداد به صورت یکسرهWIFI رایگان برای مشتریانسرویس نداردارزش افزوده داردباغسرایی زیبا و دلنشین با ظرفیت 280 نفر همراه با آبنما و استخر برای ماهی هاهمراه با صدای گوش نواز آبشار های موجود در این مجموعهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد 

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  3 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 24 به صورت یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن ندارددارای یک سالن دنج و زیباهدیه این پیشنهاد مخصوص سالن استمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  3 نظرات

  این پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 11 صبح الی 17 و 19 الی 1/30 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردسالنی با طراحی خاص با ظرفیت 60 نفرWIFI رایگان برای مشتریانارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  8 نظرات

  منو تماما شامل هدیه میباشد.ساعت کاری: از ساعت 11 الی 1 بامداد به صورت یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان نیز داردارسال در محدودههمراه با دو طبقه سالن زیبا و آرام و مناسب برای میل کردن انواع فست فودمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  کل مبلغ فاکتور،شامل هدیه این پیشنهاد میباشدساعت کاری: از ساعت 11 الی 15/30 و 18/30 الی 1 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردظرفیت سالن: 70 نفرهمراه با پخش موزیکارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس مناسبتر،غذا را حضوری دریافت کنیدمجالس به تعداد محدود و با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  کل مبلغ فاکتور،شامل هدیه این پیشنهاد میباشدساعت کاری: از ساعت 12 الی 16 و 19 الی 23ارزش افزوده و سرویس سالن نداردارسال در محدودهمجالس به تعداد محدود و با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  کل مبلغ فاکتور،شامل هدیه این پیشنهاد میباشدساعت کاری: از ساعت 12 الی 16 و 18 الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردظرفیت سالن: 12 نفرهمراه با پخش موزیکارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس مناسبتر،غذا را حضوری دریافت کنیدمجالس به تعداد محدود و با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری:از ساعت 10/30 الی 1 بامداد به صورت یکسرهساعت کاری در روز جمعه از ساعت 13 الی 1 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردگنجایش سالن: 35 نفردر این مجموعه فلافل ها در 3 طعم مختلف طبخ میشوددارای سالاد و ترشیجات کامل به صورت سلف سرویسارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس...

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 24سالنی زیبا با ظرفیت 200 نفرارسال رایگان در محدودهارزش افزوده و سرویس سالن نداردمجالس با تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری برای وعده صبحانه: از ساعت 8 الی 11ساعت کاری برای وعده نهار: از ساعت 12 الی 16ساعت کاری برای وعده شام: از ساعت 19 الی 1 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریانارسال رایگان در محدودهدارای فضایی خاص با ظرفیت 90 نفرمجالس با هماهنگی قبلی و به تعداد محدود امکان...

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 12 الی 16 و از ساعت 19 الی 23ارزش افزوده و سرویس سالن نداردهمراه با سالنی با ظرفیت 60 نفرارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی و به تعداد محدود امکان پذیر است

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری برای وعده صبحانه: از ساعت 7/45 الی 10/45ساعت کاری برای وعده نهار: از ساعت 12/30 الی 17سرویس شام نداردداری WIFI رایگان برای مشتریانسالنی کلاسیک با ظرفیت 100 نفرارسال رایگان در محدودهارزش افزوده داردهمرا با پخش موزیکمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 12 الی 24 به صورت یکسرهسالنی زیبا با ظرفیت 30 نفرهمراه با پخش موزیک ترکیارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 11/30 الی 16 و از ساعت 17/30 الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن ندارددارای سالن با ظرفیت 60 نفرWIFI رایگان برای مشتریانجای پارک به راحتیارسال رایگان در محدودهدر ضمن روز های تعطیل،ظهر ها تعطیل میباشد 

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 17 و 20 الی 23ارزش افزوده و سرویس سالن نداردجای پارک به راحتیدارای سالن با ظرفیت 46 نفرارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس مناسبتر،غذا را حضوری دریافت کنیدمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  کل مبلغ فاکتور،شامل هدیه این پیشنهاد میباشدساعت کاری: از ساعت 12 الی 16 و 19/30 الی 1/30 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریانسالنی زیبا با ظرفیت 80 نفردارای محلی برای بازی کودکانارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس مناسبتر،غذا را حضوری دریافت کنیدمجالس به تعداد محدود و با هماهنگی قبلی امکان پذیر است

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 10 صبح الی 2 بامداد به صورت یکسرهارزش افزوده و حق سرویس نداردگنجایش سالن: 50 نفرارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  این پیشنهاد مخصوص تمامی مجموعه های غذایی هتل میثاق میباشد(رستوران،سنتی سرا،بوتیک رستوران)پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری رستوران: 12 الی 15 و 19 الی 23ساعت کاری سنتی سرا:از ساعت 12  ظهر الی 24ساعت کاری بوتیک رستوران: از ساعت 19 الی 24ظرفیت سالن رستوران: 250 نفرظرفیت باغ سنتی سرا: 250 نفرظرفیت سالن و باغ بوتیک رستوران:...

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری برای صبحانه: از ساعت 8 الی 12ساعت کاری برای نهار: از ساعت 12 الی 16ساعت کاری برای شام: از ساعت 19 الی 24دارای تشریفات VIPهمراه با پخش موسیقیارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندارای دو سالن مجزا مدرن و کلاسیکارسال در محدودهپیشنهاد میشود جهت دریافت سرویس مناسبتر،غذا را...

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  2 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 الی 24 یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریانارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 الی 23 به صورت یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن نداردظرفیت سالن : 80 نفرارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشدهمراه با سالن مجزا برای برگزاری مجالس با ظرفیت 800 نفر

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 13 الی 16 و 19 الی 1 بامدادارزش افزوده نداردحق سرویس داردWIFI رایگان برای مشتریان داردسالنی آرام با ظرفیت 40 نفرارسال با هزینه مقدور میباشدمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  4 نظرات

  منو رستوران تماما شامل هدیه میباشد.ساعت کاری: 12 ظهر الی 16 و 19 الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان داردجای پارک خودرو مناسبسالنی دنج و زیبا با ظرفیت 20 نفرمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد