فستیوال گردش و غذا

 • %50

  برای همه خریدها

  زمان مانده 24 ساعت
  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 1 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردیک سالن زیبا و دنج با ظرفیت 100 نفرپارکینگ اختصاصیارسال رایگان در محدودهدارای یک تراس شیک برای سرو غذاهمراه با پخش موسیقیپذایرایی از مهمانان با "درینک ولکامر" 

 • %45

  برای همه خریدها

  زمان مانده 24 روز
  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  منو تماماً شامل هدیه میباشدساعت کاری: از ساعت 10 صبح الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان داردپارکینگ داردیک سالن زیبا همرا با طراحی جالبدارای منو انواع نوشیدنی های گرم و سردبه همراه آبمیوهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %35

  برای همه خریدها

  زمان مانده 20 روز
  مشاهده جزئیات
  2 نظرات

  ساعت کاری:آقایان: شنبه،دوشنبه،چهارشنبه و جمعه از ساعت 14:30 الی 22خانمها: یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10:30 صبح الی 22و روز های پنجشنبه از ساعت 18:30 الی 22:30بوفه و ماساژ با پرداخت وجه نقد امکان پذیر میباشد

 • %50

  برای همه خریدها

  زمان مانده 23 روز
  مشاهده جزئیات
  5 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 10 صبح الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندارای سالنی شیک و دنج با ظرفیت 80 نفرهمراه با تشریفات VIPارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %45

  برای همه خریدها

  زمان مانده 19 روز
  مشاهده جزئیات
  2 نظرات

  ساعت کاری:10 صبح الی 22/30 به صورت یکسرهپارکینگ دارددارای بازی های متنوع در شهر بازی سالنی آرام برای بولینگ

 • %45

  برای همه خریدها

  زمان مانده 19 روز
  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  منو کافی شاپ تماما شامل هدیه میباشد.ساعت کاری:10 صبح 24 شبارزش افزوده و سرویس سالن نداردبه همراه WIFI رایگانو با ظرفیت 24 نفرمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  4 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 1 بامداد به صورت یکسرهWIFI رایگان برای مشتریانسرویس نداردارزش افزوده داردباغسرایی زیبا و دلنشین با ظرفیت 280 نفر همراه با آبنما و استخر برای ماهی هاهمراه با صدای گوش نواز آبشار های موجود در این مجموعهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد 

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  3 نظرات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 13 الی 1 بامدادارسال رایگان در محدودهارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندو طبقه سالن زیبا همراه با طراحی جدید با ظرفیت 100 نفرمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد 

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  3 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 24 به صورت یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن ندارددارای یک سالن دنج و زیباهدیه این پیشنهاد مخصوص سالن استمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  3 نظرات

  این پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 11 صبح الی 17 و 19 الی 1/30 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردسالنی با طراحی خاص با ظرفیت 60 نفرWIFI رایگان برای مشتریانارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  شنبه تا پایان سه شنبه

  %15

  سایر روزها

  مشاهده جزئیات
  8 نظرات

  منو تماما شامل هدیه میباشد.ساعت کاری: از ساعت 11 الی 1 بامداد به صورت یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان نیز داردارسال در محدودههمراه با دو طبقه سالن زیبا و آرام و مناسب برای میل کردن انواع فست فودمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  منو این پیشنهاد به صورت منو باز بوده است و تماماً شامل هدیه میگردد.ساعت کاری: از ساعت 12 ظهر الی 17 و 20 الی 23ارزش افزوده و سرویس سالن نداردجای پارک به راحتیارسال رایگان در محدودهدارای سالن با ظرفیت 46 نفرمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 الی 16 و 19/30 الی 1/30 بامدادارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریانسالنی زیبا با ظرفیت 80 نفردارای محلی برای بازی کودکانارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 10 صبح الی 2 بامداد به صورت یکسرهارزش افزوده و حق سرویس نداردگنجایش سالن: 50 نفرارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  این پیشنهاد مخصوص تمامی مجموعه های غذایی هتل میثاق میباشد(رستوران،سنتی سرا،بوتیک رستوران)پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری رستوران: 12 الی 15 و 19 الی 23ساعت کاری سنتی سرا:از ساعت 12  ظهر الی 24ساعت کاری بوتیک رستوران: از ساعت 19 الی 24ظرفیت سالن رستوران: 250 نفرظرفیت باغ سنتی سرا: 250 نفرظرفیت سالن و باغ بوتیک رستوران:...

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری برای صبحانه: از ساعت 8 الی 12ساعت کاری برای نهار: از ساعت 12 الی 16ساعت کاری برای شام: از ساعت 19 الی 24دارای تشریفات VIPهمراه با پخش موسیقیارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریاندارای دو سالن مجزا مدرن و کلاسیکارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود...

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  1 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12/30 الی 15/30 و 20 الی 22/30حق سرویس نداردارسال رایگان در محدودهWIFI رایگان برای مشتریانسالنی آرام و کلاسیک با ظرفیت 350 نفردر صورتی که غذا در سالن میل شود ارزش افزوده به قیمت آن تعلق میگیردمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  2 نظرات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 الی 24 یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان برای مشتریانارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 12 الی 23 به صورت یکسرهارزش افزوده و سرویس سالن نداردظرفیت سالن : 80 نفرارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشدهمراه با سالن مجزا برای برگزاری مجالس با ظرفیت 800 نفر

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات

  پیشنهاد بصورت منو باز می باشد و تمامی منو شامل هدیه میگرددساعت کاری: از ساعت 13 الی 16 و 19 الی 1 بامدادارزش افزوده نداردحق سرویس داردWIFI رایگان برای مشتریان داردسالنی آرام با ظرفیت 40 نفرارسال با هزینه مقدور میباشدمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد

 • %30

  خرید اول

  %15

  خریدهای بعدی

  مشاهده جزئیات
  4 نظرات

  منو رستوران تماما شامل هدیه میباشد.ساعت کاری: 12 ظهر الی 16 و 19 الی 24ارزش افزوده و سرویس سالن نداردWIFI رایگان داردجای پارک خودرو مناسبسالنی دنج و زیبا با ظرفیت 20 نفرارسال رایگان در محدودهمجالس با هماهنگی قبلی برای تعداد محدود امکان پذیر میباشد